ἐρσοφόρος

ἐρσοφόρος,
A = ἀρρηφόρος, τῶν ἁγιωτάτων μυσταρίων prob. in IG12 (2).255 (Mytil.) ; cf. ἐρρηφορέω, ἐρσηφορία.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.